Skadeanmälan – Fennias båtförsäkring

Fyll i och skicka blanketten inom en timme. Halvfärdiga blanketter raderas automatiskt med en timmes mellanrum.

När du fyller i en ersättningsanmälan elektroniskt var beredd på att

Notera! För underskrift av blanketten behöver du nätbankskoder eller mobil-id. Underskrift är möjligt med följande bankers koder: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Aktia, SP, Pop, LokalTapiola Bank, S-Banken och Ålandsbanken.

Logga in på blanketten genom att fylla i försäkringsnumret enligt 420-XXXXXXX eller kundnumret enligt XXXXXXX.

I ersättningsärenden kan du även ringa ersättningstjänsten på 010 503 4155 (mån–fre kl. 8–16).

Nättjänstens användarstöd i tekniska problem tfn 010 503 03 (mån–fre kl. 8–17, service endast på finska). Vid övriga tider kan du kontakta oss via e-post verkkopalvelut@fennia.fi.

Obs! Endast försäkringstagaren får fylla i en skadeanmälan.

Ansökan om ersättning från båtförsäkringena

Uppgifter om försäkringstagaren

Uppgifter om båtägaren

Om ägaren är ett finansbolag, behöver vi ett skriftligt tillstånd av finansbolaget innan ersättningen betalas ut.

Räkna ut IBAN

Försäkrad båt

Vänligen bifoga en kopia besiktningsintyget.

Skadefall

Vänligen bifoga protestprotokollet.

Vänligen gör en polisanmälan och skicka den till Fennia.

Vänligen bifoga en polisanmälan.

Vänligen lämna in en kopia av farkostens registreringsbevis.

Om det var ett transportföretag eller åkeri, ange dess kontaktinformation.

Vid transportskador ska en reklamation göras senast inom sju dygn från händelsen.

Vänligen anmäl ett brottsärende till polisen och lämna in en utredningsanmälan till Fennia.

Förteckning över skadad/stulen egendom

Ange uppgifter om all skadad eller stulen egendom

Föremål och dess detaljuppgifter
(föremålets märke och modell, datorns märke, modell och serienummer, mobilens märke, modell och IMEI-kod)
Antal Föremålets inköpsår Föremålets inköpspris Begärd ersättning
värde vid tidpunkten för skadan eller försvinnandet, i fråga om skadefall reparationskostnader)

Inspektion

Skaderegleringen påskyndas om fotografier lämnas in.

Vänligen bifoga fotografier till skadeanmälan.

Den ersättningssökande har tagit del av de uppgifter som anges i denna skadeanmälan och ansvarar för uppgifternas riktighet.

Vi anmäler skadan till försäkringsbolagens gemensamma datasystem för att bekämpa brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolag. Försäkringsbolagen använder uppgifterna endast vid skaderegleringen när de kontrollerar vilka skador som anmälts till andra försäkringsbolag.

Jag har kontrollerat anmälan och godkänner att den skickas.

Datum 25.05.2020

Välj identifikationsmekanism i den elektroniska signeringstjänsten: